Realizacja instalacji elektrycznej

WLZ – ułożenie kabla zasilającego