Realizacja automatyki bramowej

Rusiec – faac 414 long

Brama jednoskrzydłowa 3,5 m