Realizacja automatyki bramowej

krężna – nice hopp

Brama skrzydłowa